Nasza oferta | Doradzctwo | Geoinformatyka | Badania naukowe | Szkolenia
 

Logowanie

Waloryzator
Waloryzacja - umiesz waloryzować? Zobacz jak robi to Waloryzator.pl.

Sprawdź ile zapłacisz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kalkulator
Kupujesz nieruchomości? Nie wiesz ile zapłacić przy zakupie? Policz koszty zakupu nieruchomości.

Kalkulator kosztów zakupu nieruchomości - zakup nieruchomości, koszty zakupu nieruchomości

1. Kalkulator kosztów zakupu nieruchomości - KKZN

Nieruchomości, a właściwie prawa do nieruchomości, są tym rodzajem dobra, które chce posiadać każdy człowiek. Proces nabycia nieruchomości wymaga od nabywającego znajomości podstawowych umiejętności w zakresie: negocjacji, zawierania umów, opodatkowania czynności cywilnoprawnych, ksiąg wieczystych.

Przystępując do negocjacji związanych z zakupem nieruchomości należy być świadomym kosztów, które trzeba będzie ponieść w trakcie finalizowania transakcji nabycia praw. W większości przypadków podstawą kosztów zakupu nieruchomości, które należy ponieść jest wynegocjowana cena transakcyjna. Niektóre koszty płacone są według stawek regulowanych przepisami prawnymi, a ich wielkość jest stała i nie zależy od ceny nabycia nieruchomości.

2. Do podstawowych kosztów zakupu nieruchomości lub prawa należy zaliczyć:

  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od towarów i usług (VAT) - podatki te płacone są odpowiednio przez nabywcę i zbywcę nieruchomości. Podstawą naliczenia podatku jest cena transakcyjna.
  2. Taksa notarialna, wypisy (odpisy) z aktu – opłata, którą uiszcza się za sporządzenie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz za sporządzenie wypisów z aktu notarialnego.
  3. Inne czynności realizowane przez notariusza – sporządzenie wniosku o założenie księgi wieczystej.
  4.  Podatek od towarów i usług (VAT)płacony od czynności realizowanych przez notariusza.
  5. Opłaty związane z założeniem Księgi Wieczystej (KW) oraz wpisaniem do tej księgi nabytych praw.
  6. Prowizja płacona agencji pośredniczącej w nabyciu nieruchomości.

3. Przepisy prawne związane z kosztami nabycia nieruchomości:

  1. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 450, z późn zm.
  2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dni 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.

 Do pobrania:

KKZN - Kalkulator kosztów zakupu nieruchomości  

(Aby pobrać program należy się zalogować)

 


 
 
preload preload preload preload preload