Nasza oferta | Doradzctwo | Geoinformatyka | Badania naukowe | Szkolenia
 

Logowanie

Waloryzator
Waloryzacja - umiesz waloryzować? Zobacz jak robi to Waloryzator.pl.

Sprawdź ile zapłacisz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kalkulator
Kupujesz nieruchomości? Nie wiesz ile zapłacić przy zakupie? Policz koszty zakupu nieruchomości.

Szkolenia - nieruchomości, gospodarka, wycena - to droga do zrozumienia...

Zdobyte w trakcie prac consultingowych i wdrożeniowych doświadczenie łączymy z wynikami prac badawczo-rozwojowych oferując gamę szkoleń specjalistycznych skierowanych do ludzi ambitnych, przedsiębiorczych oraz chcących dzięki posiadanej wiedzy osiągnąć sukces zawodowy i biznesowy.

Nasza oferta skierowana jest do polskich gmin, powiatów oraz innych podmiotów i jednostek realizujących w praktyce procesy gospodarowania nieruchomościami.

ndb prowadzi szkolenia między innymi z zakresu:

 1. Przeprowadzania procedur przetargowych w sektorze nieruchomości.
 2. Skuteczność i opłacalność naliczania opłat adiacenckich.
 3. Planów wykorzystania gminnych zasobów nieruchomości.
 4. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
 5. Wywłaszczenia nieruchomości.
 6. Pozyskiwania nieruchomości pod inwestycje.
 7. Wyceny nieruchomości.

Oferowane przez nas szkolenia realizowane są w oparciu o profesjonalnie przygotowaną bazę szkoleniową oferowaną przez NOT oraz Centra Szkolenia Kadr i Administracji.

-------------------------------

Nasze programy:

 1. Program "OPŁATY ADIACENCKIE" - program wspomagający naliczanie opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 2. Program "Waloryzator" - waloryzacja zobowiązań (kwot i płatności) w gospodarce nieruchomościami.
 3. Program UW--WL - program pozwala obliczyć koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub koszty nabycia prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego.
 4. Program KKZN (Kalkulator kosztów zakupu nieruchomości) - program pozwala przeprowadzić kalkulację kosztów zakupu nieruchomości z uwzględnieniem parametrów takich jak: rodzaj nabywanej nieruchomości, rodzaj płaconego podatku przy zakupie, koszty pośrednictwa, itp.
 
 
preload preload preload preload preload