Nasza oferta | Doradzctwo | Geoinformatyka | Badania naukowe | Szkolenia
 

Logowanie

Waloryzator
Waloryzacja - umiesz waloryzować? Zobacz jak robi to Waloryzator.pl.

Sprawdź ile zapłacisz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kalkulator
Kupujesz nieruchomości? Nie wiesz ile zapłacić przy zakupie? Policz koszty zakupu nieruchomości.

Geoinformatyka i Geologistyka – rozwiązania dla nieruchomości

Racjonalne gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami wymaga gromadzenia, przetwarzania, aktualizacji, archiwizacji i udostępniania dużych zbiorów geoinformacji. Gromadzenie geoinformacji jest czaso- i kapitałochłonne, dlatego też procesy geoinformacyine powinny być usystematyzowane, zarządzanie zgromadzonymi informacjami powinno być bezpieczne i sprawne, przetwarzania geoinformacji nowoczesne, zaś udostępnianie przyjazne użytkownikowi i szybkie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ndb proponuje wiele rozwiązań geoinformatycznych mających na celu usprawnienie procesów gospodarowania nieruchomościami.

W ndb tworzymy dedykowane rozwiązania łącząc specjalistyczną wiedzę o nieruchomościach, doświadczenie programistyczne oraz nowoczesne technologie informatyczne.

ndb tworzy programy na indywidualne zamówienie Klienta tworząc specjalistyczne rozwiązania oparte na nowoczesnych i tanich technologiach światowych liderów oprogramowania. Rozwiązania tego typu tworzymy od podstaw, bazując na różnych systemach operacyjnych, platformach technologicznych i serwerach baz danych.

Firma ndb posiada doświadczenie w budowaniu rozwiązań na zamówienie i rozwija kompetencje programistyczne w obszarach:

  • aplikacji dedykowanych tworzonych dla sektora nieruchomości,
  • aplikacji dla potrzeb gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, GIS,
  • aplikacji specjalistycznych wykorzystywanych w badaniach naukowych dotyczących nieruchomości.
  • aplikacji specjalistycznych wykorzystywanych w dydaktyce na poziomie uniwersyteckim.

ndb udostępnia programy dedykowane kierowane do: gmin, powiatów, osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, studentów, nauczycieli akademickich oraz innych Klientów.

Do proponowanych przez nas rozwiązań należą aplikacje wspomagające procesy gospodarowania zasobami nieruchomości, bazy danych o nieruchomościach dla różnych potrzeb, dedykowane aplikacje wspomagające wycenę i gospodarkę nieruchomościami, planowanie przestrzenne.

-------------------------------

Nasze programy:

  1. Program "OPŁATY ADIACENCKIE" - program wspomagający naliczanie opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
  2. Program "Waloryzator" - waloryzacja zobowiązań (kwot i płatności) w gospodarce nieruchomościami.
  3. Program UW--WL - program pozwala obliczyć koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub koszty nabycia prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego.
  4. Program KKZN (Kalkulator kosztów zakupu nieruchomości) - program pozwala przeprowadzić kalkulację kosztów zakupu nieruchomości z uwzględnieniem parametrów takich jak: rodzaj nabywanej nieruchomości, rodzaj płaconego podatku przy zakupie, koszty pośrednictwa, itp.
 
 
preload preload preload preload preload