Nasza oferta | Doradzctwo | Geoinformatyka | Badania naukowe | Szkolenia
 

Logowanie

Waloryzator
Waloryzacja - umiesz waloryzować? Zobacz jak robi to Waloryzator.pl.

Sprawdź ile zapłacisz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kalkulator
Kupujesz nieruchomości? Nie wiesz ile zapłacić przy zakupie? Policz koszty zakupu nieruchomości.

Doradztwo w nieruchomościach to wiedza, informacja i systemowe myślenie

Nieruchomości pełnią w życiu społecznym i gospodarczym ważną rolę. Zapewniają człowiekowi miejsce, w którym on żyje, są przedmiotem inwestowania i zarabiania. Nieruchomości charakteryzują się określoną, najczęściej dużą wartością pieniężną, co oznacza, że są dobrym przedmiotem inwestowania, zarabiania ale również spekulowania. Nieruchomości są również przedmiotem lokowania kapitału, a zwrot zainwestowanego w nieruchomości kapitału następuje stosunkowo szybko.

Umiarkowane ceny nieruchomości w Polsce w porównaniu do nieruchomości położonych w innych krajach UE zachęca inwestorów do inwestowania w nieruchomości. Liczą oni, w perspektywie, na uzyskanie ponadprzeciętnych zysków związanych ze wzrostem wartości nieruchomości wskutek rozwoju gospodarczego Polski oraz konieczności wyrównania cen w zintegrowanej gospodarczo Europie.

ndb wspiera podmioty inwestujące na rynku nieruchomości oraz wspomaga uczestników procesów gospodarowania nieruchomościami zapewniając kompleksową obsługę consultingową sektora nieruchomości.

Specjaliści firmy ndb posiadają umiejętności i doświadczenia z wielu obszarów powiązanych z nieruchomościami. Tworzymy zespół mogący rozwiązać złożone problemy biznesowe.

Nasze kompetencje obejmują:

  • Consutling bezpośredni
  • Doradztwo z zakresu gospodarki nieruchomościami i zarządzania przestrzenią
  • Przekształcanie nieruchomości
Nasze programy:
  1. Program "OPŁATY ADIACENCKIE" - program wspomagający naliczanie opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
  2. Program "Waloryzator" - waloryzacja zobowiązań (kwot i płatności) w gospodarce nieruchomościami.
  3. Program UW--WL - program pozwala obliczyć koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub koszty nabycia prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego.
  4. Program KKZN (Kalkulator kosztów zakupu nieruchomości) - program pozwala przeprowadzić kalkulację kosztów zakupu nieruchomości z uwzględnieniem parametrów takich jak: rodzaj nabywanej nieruchomości, rodzaj płaconego podatku przy zakupie, koszty pośrednictwa, itp.
 
 
preload preload preload preload preload