Nasza oferta | Doradzctwo | Geoinformatyka | Badania naukowe | Szkolenia
 

Badania naukowe

Logowanie

Waloryzator
Waloryzacja - umiesz waloryzować? Zobacz jak robi to Waloryzator.pl.

Sprawdź ile zapłacisz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kalkulator
Kupujesz nieruchomości? Nie wiesz ile zapłacić przy zakupie? Policz koszty zakupu nieruchomości.

Sektor nieruchomości - badania naukowe to konieczność...

Jednym z filarów funkcjonowania ndb są prowadzone od kilku lat badania naukowe poświęcone problematyce dynamicznie rozwijających się w Polsce rynków nieruchomości. Nasza firma prowadzi również badania związane z gospodarowaniem nieruchomościami, wyceną masową, prognozowaniem gospodarczym.

Firma ndb świadczy dwa rodzaje usług badawczo-rozwojowych:

  1. Prowadzi badania naukowe w sektorze nieruchomości finansowane i współfinansowane ze środków publicznych i społecznych oraz wspiera innych naukowców w badaniach naukowych sektora nieruchomości. Współpracujemy w realizacji projektów badawczych związanych z badaniami w sektorze nieruchomości finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Unię Europejską oraz inne instytucje międzynarodowe
  2. Prowadzi biznesową działalność naukową w zakresie merytorycznego wsparcia prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych finansowanych przez sektor prywatny. Integrując wiedzę o nieruchomościach oraz doświadczenia badawcze wykonujemy biznesowe analizy zjawisk występujących w sektorze nieruchomości, tworzymy dedykowane modele statystyczne na rynku nieruchomości, inwentaryzujemy stan nieruchomości w terenie, tworzymy modele prognostyczne.

-------------------------------

Nasze programy:

  1. Program "OPŁATY ADIACENCKIE" - program wspomagający naliczanie opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
  2. Program "Waloryzator" - waloryzacja zobowiązań (kwot i płatności) w gospodarce nieruchomościami.
  3. Program UW--WL - program pozwala obliczyć koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub koszty nabycia prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego.
  4. Program KKZN (Kalkulator kosztów zakupu nieruchomości) - program pozwala przeprowadzić kalkulację kosztów zakupu nieruchomości z uwzględnieniem parametrów takich jak: rodzaj nabywanej nieruchomości, rodzaj płaconego podatku przy zakupie, koszty pośrednictwa, itp.
 
 
preload preload preload preload preload